Praktijkondersteuner Somatiek

In huisartsenpraktijk Vogelplein werken praktijkondersteuners somatiek Inge van den Bosch, Margot de Vor, Karin Senior en Hanneke Braun. Zij zijn telefonisch te bereiken via nummer 033 479 4097

Iedere werkdag hebben zij tussen 13.00 en 13.30 uur telefonisch spreekuur. 

Zij begeleiden een aantal patiënten in overleg met en onder supervisie van de huisarts. Hun hoofdtaken zijn met name uitleg over ziekte en gezondheid, werking van medicijnen, mensen stimuleren tot gezond eten, meer bewegen en het goed en op tijd de medicatie innemen.

Diabetes Mellitus
Mensen met suikerziekte worden 3 keer per jaar door de verpleegkundige gecontroleerd en 1 keer per jaar door de huisarts. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een hiervoor ontwikkeld elektronisch patiëntendossier. Voor meer informatie https://nl.portavita.com/

Ouderenzorg
Waar nodig bezoekt de verpleegkundige ouderen u thuis en bekijkt dan samen met hen hoe het thuis wonen gaat. Zij kijkt, in samenspraak met de huisarts en met de familie, of er dreigende gezondheidsproblemen zijn of dat er meer hulp nodig is.

Hart- en vaat ziekten
Jaarlijks krijgen alle mannen van boven de 55 en vrouwen van boven de 60 een oproep voor een kleine check-up om te kijken of zij extra risico lopen op hart- en vaatziekten.

Patiënten die al bekend zijn met hart- en vaatziekten worden, indien niet meer onder behandeling van een specialist, opgeroepen door Karin Senior die hiervoor een speciaal spreekuur houdt.

COPD
Volwassen die medicatie gebruiken voor COPD worden gecontroleerd. Ook worden longfunctietesten afgenomen.

Roken
Veel mensen die willen stoppen met roken ontdekken hoe moeilijk dat is. De verpleegkundige kan samen met u bekijken wat voor u de beste manier is om te stoppen met roken. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van medicijnen of nicotinevervangende middelen.

Back to top