Spoedgevallen

Levensbedreigende situaties
In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112

Spoed tijdens praktijktijden
Voor spoedeisende zaken op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur belt u de spoedlijn via nummer  033 479 4094

Spoed buiten praktijktijden
Voor spoedeisende zaken buiten praktijktijden belt u Huisartsenspoedpost Eemland via nummer 085 – 773 11 00

De huisartsenpost is gevestigd in het Meander ziekenhuis, Maatweg 3 te Amersfoort.

Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Eemland samen. U wordt hier uitsluitend voor zaken die niet tot gewone werktijden kunnen wachten geholpen ná telefonische afspraak.
U kunt sneller worden geholpen als u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • uw burgerservicenummer (BSN)
  • uw zorgpas
  • de naam van uw huisarts
  • uw medicijngebruik

Voor consulten en visites in de avond-, nacht- en weekenddienst ontvangt u een rekening van de huisartsenpost.

Bekijk dit filmpje voor informatie over de huisartsenpost.

Back to top