Schengenverklaring

Voor u op vakantie gaat is het goed om u in te lezen over het meenemen van medicatie op vakantie. Lees op onderstaande link van Apotheek.nl meer over het aanvragen van medicatieverklaringen en een medicatiepaspoort voor het reizen in het buitenland:

Ik wil meer lezen over medicijnen mee op reis.

Wanneer u op reis gaat met een medicijn of middel dat onder de Opiumwet valt, moet u een officiële verklaring aanvragen. Dit heeft onder andere betrekking op ADHD-medicatie of slaapmedicatie. U kunt deze verklaring zelf gedeeltelijk invullen en door de huisarts laten ondertekenen. Vervolgens stuurt u de verklaring op naar het CAK, waarna u binnen 2 weken de goedgekeurde verklaring retour krijgt.

In onderstaand overzicht kunt u de titels aanklikken om te worden verwezen naar het formulier of verdere informatie.

De Schengenverklaring is geldig voor de periode die u heeft ingevuld op het formulier. De reisperiode per verklaring is maximaal 30 dagen. Voor de eventueel daaropvolgende vakantiedagen dient u opnieuw een verklaring in te vullen.

Back to top