Ik geef toestemming

Toestemming elektronische uitwisseling van medische gegevens

Het Landelijk Schakel Punt (LSP) zorgt voor elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals de huisartsenpost of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

Als u daarvoor toestemming geeft kunnen andere zorgverleners uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mogen zij alleen doen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen zij de zorg beter op uw persoonlijke situatie afstemmen.

Ook ’s avonds en in het weekend. Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend huisartsen (zoals op de huisartsenpost), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten gebruik maken van het LSP om medische gegevens van patiënten te delen.


Wie kan / mag wat inzien

medisch specialist

andere (dienst)apotheek

Medicatiedossier

(waarnemend) huisartsen

ook huisartsenposten

Medicatiedossier

Samenvatting dossier

Voor het delen van uw medische gegevens is uw toestemming nodig. Om te weten waarvoor u toestemming geeft is het belangrijk om eerst de informatie uit de folder te lezen.

In de folder “Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)” kunt u lezen hoe dit werkt. Deze informatie is ook beschikbaar in onderstaande talen:

Uw toestemming kunt u op meerdere manieren regelen.

  • Mondeling

    • Wanneer u bij uw huisarts op het spreekuur bent kunt u mondeling toestemming geven, wij noteren dit in uw dossier. Dit is dus de makkelijkste manier.
  • Online

    • U logt met behulp van uw DigiD in bij Volgjezorg om uw toestemming te regelen. Uw aanmelding komt daarna via beveiligde kanalen bij onze praktijk terecht.
  • Schriftelijk

    • U kunt het toestemmingsformulier in de taal van uw voorkeur downloaden, printen, invullen en ondertekenen.:
  • U kunt ook de online formulieren van Volgjezorg.nl gebruiken via de knop ‘toestemming regelen zonder DigiD’. Na het invullen van benodigde gegevens kan het formulier worden gedownload en uitgeprint en ondertekend

          Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren bij de assistente.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze praktijk of mailen naar toestemming [at] vogelplein [dot] nl (toestemming[at]vogelplein[dot]nl).

Back to top