Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost

Het kan gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.

Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

In de praktijk betekent dit het volgende:

  • Alleen wanneer u hierover nog geen besluit had genomen is voor u de tijdelijke noodmaatregel van kracht en zijn uw gegevens tijdens de coronacrisis in te zien door de behandelend huisarts op de huisartsenpost of de Spoedeisende Hulp.
  • Wanneer u eerder bij ons heeft aangegeven dat uw gegevens wel ingezien mogen worden door externe behandelaars verandert er niets.
  • Wanneer u eerder bij ons heeft aangegeven dat u dat niet wilt verandert er ook niets. U dossier blijft afgeschermd, ook tijdens de coronacrisis.

Wanneer u tot nu toe nog geen keuze aan ons had doorgegeven willen wij graag, dat u uw keuze aan ons doorgeeft. Zo kunt u, ook na de coronacrisis en deze tijdelijke maatregel, de beste medische zorg blijven ontvangen in de avond- nacht en weekend-uren. Maatwerk op basis van uw persoonlijke medische situatie. U hoeft dan ook niet meermalen bij verschillende artsen uw verhaal te herhalen.

De huisartsen van Amersfoort en de regio Eemland zijn groot voorstander van het LSP en de mogelijkheid tot het delen van medische gegevens. Goede zorg valt of staat bij zorgvuldige, adequate en veilige communicatie.

Wij bevelen u daarom van harte aan om uw persoonlijke keuze alsnog vast te leggen! U kunt hier meer informatie vinden over de wijze waarop u dit kunt regelen. Ook wanneer u geen toestemming wilt geven voor het delen van uw gegevens willen wij dat graag in uw dossier vastleggen.

Het kan zijn dat u in de komende tijd door een van de assistentes gebeld wordt om met u te bespreken of u wilt dat uw gegevens via het LSP gedeeld worden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze praktijk of mailen naar toestemming@vogelplein.nl.