NPA accreditatie opnieuw behaald!

Onze praktijk heeft ook dit jaar weer het kwaliteitskeurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)’ gekregen. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de (strenge) praktijkeisen van de NHG Praktijkaccreditering en dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg. We zijn er trots op dat we dit keurmerk weer hebben mogen ontvangen!

logo npaOm een idee te krijgen van de mening van onze patiënten zijn dit jaar ook weer enquêtes verstuurd. Wij zijn erg blij met de grote respons. Daarvoor onze hartelijke dank aan de mensen die de enquête ingevuld hebben. Over het algemeen waren er veel positieve reacties. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten naar voren gekomen, waar wij mee aan de slag zullen gaan. De uitkomsten helpen ons om onze kwaliteit verder te verbeteren.